Koninklijk Concertgebouworkest
Koninklijk Concertgebouworkest
België - Belgique

RCO Global Friends

Belgische Vrienden in het Concertgebouw (foto: Peter Tollenaar)
Belgische Vriendenreis naar Amsterdam – Voyage des Amis Belges à Amsterdam 2 & 3 april/avril 2016 (© Peter Tollenaar)

Agenda

11 januari 2019 - BOZAR Brussel

mei 2019 - Residentie Nederlandse Ambassadeur, Brussel

13 september 2019 - RCO Opening Night, Amsterdam

Vriend worden? lees de Voordelen

11 Janvier 2019 - BOZAR Bruxelles

Mai 2019 - Résidence de l'Ambassadeur des Pays-Bas, Bruxelles

13 Septembre 2019 - RCO Opening Night, Amsterdam

Devenir ami? Voici les Avantages

Belgische Vriendenvereniging

De Vriendenvereniging van het Koninklijk Concertgebouworkest in België 
is een select, actief gezelschap van muziekliefhebbers. Zij organiseren masterclasses door orkestleden voor Belgisch jong talent en ontmoeten elkaar en musici na afloop van concerten van het orkest in Brussel. Ook organiseren zij concerten met kamermuziek door musici van het Koninklijk Concertgebouworkest in Brussel, exclusief voor leden.

Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft samenwerkingsovereenkomsten met BOZAR in Brussel en met de Muziekkapel Koningin Elisabeth.

Ere-ondervoorzitter

Wij zijn zeer erkentelijk dat de ambassadeur van België in Den Haag, Zijne Excellentie Chris Hoornaert, ere-ondervoorzitter van onze Vereniging is.

Contact

Voorzitter: De heer Eric ter Hark: eric.terhark@gmail.com
Secretaris: Mevrouw Marianne van der Mersch - Doyer: + 32 477 77 53 65
info@concertgebouworkest.be

Nu aanmelden

Cercle des Amis en Belgique

Le Cercle des Amis de l’Orchestre Royal du Concertgebouw en Belgique est un groupe d'amateurs de musique actifs qui organisent des master classes données par les membres de l’orchestre pour de jeunes talents belges et rencontrent les musiciens après les concerts de l’orchestre à Bruxelles. Ils organisent également des concerts de musique de chambre à Bruxelles, réservés aux membres, avec les musiciens de l’orchestre.

L’Orchestre Royal du Concertgebouw a des partenariats avec le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et avec la Chapelle musicale Reine Elisabeth

Vice-président d'honneur 

Nous sommes heureux que l’ambassadeur Belge à La Haye, Son Excellence Chris Hoornaert, est le vice-président d'honneur de notre Association.

Contact

Président: Monsieur Eric ter Hark: eric.terhark@gmail.com
Secrétaire: Madame Marianne van der Mersch - Doyer: + 32 477 77 53 65
info@concertgebouworkest.be

Inscrivez-vous ici