Koninklijk Concertgebouworkest
Koninklijk Concertgebouworkest

RCO House

Informatie voor buurtbewoners

Het Koninklijk Concertgebouworkest realiseert nieuwe studieruimtes en behuizing voor de staf in de oude Dagteeken en Kunstambachtsschool voor Meisjes aan de Gabriël Metsustraat nr 16.

De benodigde vergunningen hiervoor zijn onherroepelijk afgegeven door de Gemeente Amsterdam op 12 maart 2017 (OLO-2540827).

De ontwikkeling van dit pand voorziet in de volgende elementen die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het Koninklijk Concertgebouworkest:

 • 10 akoestisch geïsoleerde muziekstudio's waar onze musici hun orkestpartijen of kamermuziekprogramma's kunnen voorbereiden en waar de leden van onze orkestacademie lessen kunnen krijgen;
 • 1 ensembleruimte, bestemd voor het educatieve programma van het Koninklijk Concertgebouworkest, voorbereiding van kamermuziek in ensembleverband, kleine concerten en concertinleidingen etc.;
 • ontvangstruimten, instrumentenberging;
 • 1 ruimte voor fysieke en mentale begeleiding van onze musici en leden van de orkestacademie;
 • een ontmoetingsruimte waar musici, staf en relaties van het orkest elkaar kunnen treffen;
 • kantoor- en vergaderruimtes.
Vragen over dit project?

Voor inhoudelijke vragen over ontwikkeling en toekomstig gebruik van Gabriël Metsustraat 16 als thuisbasis van het Koninklijk Concertgebouworkest kunt u terecht bij David Bazen, Zakelijk Directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest via GM16@concertgebouworkest.nl.

 

Uitvoerend aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door - of onder coördinatie van - aannemer Koninklijke Woudenberg Ameide.

Koninklijke Woudenberg informeert buurtbewoners die zich daarvoor hebben opgegeven vooraf per mail over specifieke situaties en werkzaamheden. U kunt zich hiervoor aanmelden via een email aan GM16@concertgebouworkest.nl.

Ontwerpteam

Het bouwmanagement voor het Koninklijk Concertgebouworkest wordt verzorgd door Van Reisen Bouwmanagement en Advies.

De architect op dit project is Team V architectuur met ondersteuning op de monumentale delen door Bureau Fritz.

Verder zijn bij dit project de volgende adviseurs betrokken
 • Bouwfysica en akoestiek: Bureau Peutz
 • Bouwkundig advies en constructies: Swinn
 • Installatie advies: Overdevest Adviseurs
 • Advies brandveiligheid: Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Advies Flora en Fauna: IDDS
 • Advies Ruimtelijke Ordening: BRO

Overzicht werkzaamheden

Hieronder vindt u een ruwe – en indicatieve - planning van de bouwwerkzaamheden.

2017

juli  – augustus
 • Inrichten bouwplaats
 • Sloopwerk interieur (plafonds, installaties, niet-constructieve delen)
 • Conserveren te behouden monumentale delen
 • Sloopwerk exterieur achterzijde
 • Uitgraven en afvoeren grond achtererf tbv fundering nieuwbouw
 • Plaatsen boormachine funderingspalen nieuwbouw
september
 • Fundering nieuwbouw (palen worden geboord, niet geheid)
 • Verwijderen overtollige vloeren interieur en plaatsen stempelwerk
oktober - december
 • Storten betonvloer nieuwbouw
 • Plaatsen bouwkraan achterzijde (zie hieronder)
 • Start bovengrondse bouw nieuwbouwgedeelte
 • Sloop bestaand dak en reconstructie oorspronkelijk ontwerp dak westzijde
 • Gevelherstel
 • Plaatsen staalconstructie ensemblezaal, verwijderen tussenmuren en verdiepingsvloer

2018

januari - februari
 • Afronden dakherstel en dakkapellen
 • Start werkzaamheden klimaat- en elektra installaties
 • Start werkzaamheden akoestische en warmte isolatie bestaande bouw
 • Start interieurafwerkingen
maart-augustus
 • Wind en waterdicht
 • Afronden interieurwerkzaamheden
 • Afronden schilderwerk
 • Interieur meubelbouw
september
 • Akoestische testen
 • Afmonteren elektra etc etc
november
 • Oplevering en plaatsen meubilair

2019

januari
 • Feestelijke opening 

(Alle bovenstaande stappen en werkzaamheden onder voorbehoud.)