Fiscale voordelen

RCO Foundation heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), dat betekent dat elke vorm van doneren voor de schenker fiscaal aftrekbaar is. Er wordt geen schenkbelasting geheven over giften die de Stichting Donateurs ontvangt.

Periodieke schenkingen

Een periodieke schenking wordt aangegaan voor een periode van minstens vijf jaar en elk jaar dient hetzelfde bedrag te worden gedoneerd. U mag uw jaarlijkse schenking met 25% verhogen voor aftrek van de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld

Bij een periodieke schenking van € 1.000,-  per jaar is, wanneer u in het toptarief van 52% valt, de jaarlijkse aftrek € 650,- en schenkt u netto nog maar € 350,- (zonder de multiplier zou dat € 480,- zijn).

Eenmalige schenkingen

Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar. Dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. Op deze giftenaftrek mag de multiplier van 25% ook worden toegepast. 

Legaat of erfstelling

De Stichting Donateurs is eveneens geheel vrijgesteld van erfbelasting, waardoor de schenking vanuit een erfenis volledig aan de doelstellingen van de stichting ten goede komt.