Helstone Fonds

Het Helstone Fonds is opgericht door Astrid Helstone en Diederik Burgersdijk onder de vleugels van het Concertgebouworkest. Het fonds heeft tot doel het werk van de Surinaamse schrijver, componist en musicus Johannes N. Helstone, zijn leerlingen en andere componisten uit voormalige koloniale gebieden uit te voeren en bekend te maken.

De komende jaren zal het Concertgebouworkest daar dan ook meer aandacht aan besteden, wat binnen de doelstelling van het orkest valt om minder bekend en vergeten repertoire over het voetlicht te brengen.

Helstone Fonds
Johannes Nicolaas Helstone (foto: Collectie John Helstone, Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam).
“Met het uitvoeren van het repertoire kunnen wij eindelijk onze plek in de gezamenlijke geschiedenis laten zien.”
- Astrid Helstone, achter-kleinnicht van Johannes N. Helstone
 Diederik Burgersdijk en Astrid Helstone

Wilt u bijdragen aan het Helstone Fonds?

De Foundation Concertgebouworkest verwelkomt giften bestemd voor dit fonds. Wilt u ook helpen de doelstellingen van het Helstone Fonds te verwezenlijken? U kunt uw gift overmaken op onderstaand rekeningnummer. Iedere donatie – groot en klein – is zeer welkom!

Betalingsgegevens:

IBAN NL10 ABNA 0446758906
t.n.v. Foundation Concertgebouworkest,
o.v.v. Helstone Fonds en uw naam en e-mailadres
NB: Mocht het niet mogelijk zijn het @-teken in te typen bij internetbankieren, vervangt u dan het @-teken voor de letters 'at'.

Lees hier het interview met Astrid HelstoneEen opera voor Suriname.

Over Het Pand der Goden van J.N. Helstone
Diederik Burgersdijk

Singel Uitgeverijen

 

Een opera voor Suriname - lees meer

Johannes Nicolaas Helstone (1853-1927) componeerde de eerste Surinaamse opera: Het Pand der Goden. Helstone, in slavernij geboren op plantage Berg en Dal in Suriname, kreeg dankzij zijn grote muzikale talent de kans om aan het conservatorium in Leipzig te studeren. Hij studeerde cum laude af en ontwikkelde zich daar tot een vooraanstaand musicus. Hij keerde terug naar Suriname waar hij componeerde, dirigeerde en musiceerde in de Europese muziektraditie en grondlegger werd van de Surinaamse klassieke muziek. Von Weber en Mendelssohn behoren tot zijn belangrijkste inspiratiebronnen.

De afgelopen honderd jaar raakte het rijke oeuvre van Helstone in vergetelheid. Hier komt verandering in met de Nederlandse première van deze vergeten opera op 15 februari 2024 met een concertante uitvoering door het Concertgebouworkest in het Concertgebouw te Amsterdam.

Een opera voor Suriname is geschreven door classicus Diederik Burgersdijk (1973) op basis van nieuw bronnenmateriaal, afkomstig uit de Collecties Helstone, die bestaan uit archieven van twee nazaten van de componist, John Helstone (1944- 2023) en Heinrich Helstone (1926-2010).

Astrid Helstone (1972) leidt dit boek in: zij kreeg de uitzonderlijke levensloop van haar achteroudoom van jongs af aan mee. Haar missie is om zijn werk en artistieke nalatenschap voor een breed publiek te ontsluiten.

Burgersdijk is Universitair Docent aan de Universiteit Utrecht en Research Fellow bij de Humboldt Universiteit te Berlijn. Dit is zijn vijfde boek bij Athenaeum - Polak & Van Gennep.

De biografische schets van Helstone en de historische context in dit boek vormen samen met de uitvoering door het Concertgebouworkest het startschot voor de herontdekking van deze bijzondere componist en de oorsprong van de Surinaamse klassieke muziek.