Fiscale voordelen en spelregels

Het Concertgebouworkest heeft een culturele ANBI-status. Door de huidige gunstige belastingregeling voor culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), kunt u het Concertgebouworkest veel meer geven dan het u netto kost.

Rekenvoorbeeld

Een schenking van bijvoorbeeld € 1.500,- per jaar, vastgelegd voor een periode van ten minste vijf jaar, levert het orkest jaarlijks het volledige bedrag van € 1.500,- op. Deze schenking kost u, onder de huidige Geefwet, netto € 808,- per jaar.

Ook als u eenmalig schenkt, kunt u de gift in het jaar zelf aftrekken. Wel geldt dan een drempel van 1% en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Schenking per jaar € 1.500   € 5.000   € 10.000   € 50.000  
U betaalt jaarlijks netto* € 946 € 3.153 € 6.307 € 31.535  
Fiscaal voordeel € 554 € 1.847 € 3.693 € 18.465
         

Als gevolg van de multiplier**

       
betaalt u jaarlijks netto € 808 € 2.692   € 5.845 € 31.073
Fiscaal voordeel € 692 € 2.308 € 4.155 € 18.927

*Tarieven 2024
**Dankzij de multiplier mag uw gift worden verhoogd met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-. De genoemde bedragen zijn indicatief. Wat een gift werkelijk kost, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Spelregels bij schenken

  • Eenmalige schenkingen zijn uiteraard zeer welkom, periodieke schenkingen zijn echter voor de schenker fiscaal aanzienlijk voordeliger.
  • Alle op deze site vermelde percentages en tarieven gelden voor het jaar 2024.
  • Om de fiscale voordelen in uw specifieke situatie te berekenen adviseren wij u uw eigen adviseur te raadplegen.
  • Deze site geeft een overzicht van de privileges voor 2024.
  • Alle privileges zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en inwisselbaar.
  • Voor deelname aan reizen geldt: op basis van beschikbaarheid en reis- en verblijfskosten voor eigen rekening.
  • Schenkingen gelden per kalenderjaar.
  • Met ingang van 4 oktober 2022 geldt een plafond van € 250.000,- voor de giftenaftrek per kalenderjaar per belastingplichtige en de fiscale partner samen.