Meedoen met Young

Tweeëneenhalve week ondergedompeld worden in klassieke muziek, met leeftijdgenoten uit heel Europa. Ontdek groots symfonisch repertoire onder leiding van een wereldberoemde dirigent. Speel mee met Concertgebouworkest Young!

logo young

Young 2025

In 2025 zal de vijfde editie van Young plaatsvinden. Precieze data volgen.

Auditievoorwaarden

Young is toegankelijk voor inwoners van Europa met alle mogelijke achtergronden. Wij staan in het bijzonder open voor kandidaten die zullen zorgen voor meer diversiteit in de klassieke orkestmuziek en/of die geen toegang hadden of kansen hebben gehad om op topniveau les te krijgen of deel te nemen aan hooggekwalificeerde jeugdorkesten, zomerfestivals of vergelijkbare ervaringen buiten hun gemeenschappen.

Als deelnemer moet je tijdens de volledige periode van Young, in de zomer van 2025 een leeftijd van minimaal 14 en maximaal 17 jaar hebben. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

‘Nominator’

Iedere jonge musicus moet worden voorgedragen door iemand die hem of haar goed kent – bijvoorbeeld een muziekleraar of dirigent van een plaatselijk jeugdorkest, schoolorkest of ensemble. De nominator schrijft een aanbevelingsbrief, die de genomineerde aan zijn of haar aanmelding kan toevoegen op Muvac.

Twee aanbevelingen

Je hebt twee referenten nodig (waarvan een de 'nominator' is). Je twee referenties doen hun vertrouwelijke aanbevelingen zowel over jouw persoonlijke als over je muzikale kwaliteiten. Dus belangrijke vragen die beantwoord moeten worden zijn:

 • Wat is de muzikale motivatie om de aanbeveling te doen?
 • Waaraan draagt de nominatie bij tot de andere doelstellingen van Young m.b.t. diversiteit, ambassadeurschap en verborgen talent?

De twee brieven (van de ‘nominator’ en de referentie) kunnen worden toegevoegd aan de aanmelding op Muvac.

Biografisch essay

Beschrijf je achtergrond, muzikale ervaring en opleiding.

 • Waar kom je vandaan? Waar woon je? Beschrijf je familie, je school en je (niet muzikale) hobby's.
 • Hoe lang heb je les? Van wie heb je les (gehad)? Heb je al prijzen gewonnen? Heb je ervaring met het spelen in een orkest?

Auditiefragmenten

We hebben voor de kandidaten bladmuziek beschikbaar gemaakt van de verplichte onderdelen van de aanmelding voor Young. Als je niet bekend bent met deze onderdelen, of uitvoeringsonderdelen in het algemeen, adviseren we je naar opnamen van de stukken te luisteren en de onderdelen te bespreken met je leraar of de leider van je ensemble.

Strijkers

Meer informatie over de auditiefragmenten volgt later.

Houtblazers

 Meer informatie over de auditiefragmenten volgt later.

Koperblazers

 Meer informatie over de auditiefragmenten volgt later.

Pauken, slagwerk, piano en harp

Meer informatie over de auditiefragmenten volgt later.

Auditievideo's

Auditievideo's - spelregels

Alle kandidaten voor Young moeten video's opnemen met de hieronder beschreven voorwaarden.

 • Elk uitvoeringsonderdeel moet in één take worden opgenomen, zonder montage. Je kunt wel uit meerdere takes de beste kiezen. Elk stuk en/of fragment mag los van elkaar worden opgenomen.
 • Alle video's moeten zijn opgenomen binnen acht maanden voor de sluiting van de aanvraagperiode.
 • Voor een succesvolle aanmelding bij Young is geen professionele apparatuur en/of studioruimte nodig. Als je op een paar details let, kun je jouw manier van musiceren goed overbrengen met gebruikmaking van eenvoudig verkrijgbare consumentenelektronica. Er zijn al veel kandidaten geweest die succes hadden met een iPhone of een andere smartphone.
 • Bekijk onze Video-aanwijzingen voor aanvullende informatie en suggesties voor een geslaagde opname van je auditie.

Auditievideo's - verplichte onderdelen

Inleiding: Voor je begint aan de uitvoering van je solo-selectie, is het de bedoeling dat je in een gesproken inleiding je naam noemt, je instrument, je woonplaats en de titel van het solowerk van jouw keuze.

Solostuk: Je bent in principe vrij in de keuze van het solostuk, of een deel van een langer werk, op voorwaarde dat het ongeveer drie minuten lang is. Bij sommige instrumenten is het aan te bevelen de expositie van een klassiek soloconcert te spelen. Dat staat dan bij de auditiefragmenten vermeld. Als het stuk langer dan drie minuten duurt, mag je een fragment opnemen, of een ongemonteerd fragment van drie minuten uit een langere opname indienen. Je kunt ook een recente solo-opname gebruiken als deze voldoet aan de Young auditievoorwaarden, maar neem dan nog wel een gesproken inleiding op en voeg die toe als aparte upload. Een stuk met pianobegeleiding heeft de sterke voorkeur (maar niet als je je aanmeldt voor pauken).

Fragmenten: Voor elk instrument zijn alle orkestfragmenten verplicht.

Toonladders: Je wordt verzocht één majeur- en één mineurtoonladder (harmonisch of melodisch) te spelen in een toonsoort naar keuze met maximaal vier mollen/kruisen, uit het hoofd en in een voor jou prettig tempo. Elke toonladder moet twee keer gespeeld worden, een keer met gebonden en een keer met losse noten, met gebruikmaking van een articulatie of streek naar eigen keuze. Kandidaten voor viool, altviool en cello moeten twee of drie octaven spelen; kandidaten voor contrabas en blaasinstrumenten moeten twee octaven spelen.

Video Essay: Je wordt verzocht het antwoord te geven op de volgende vragen.

 • Young wil jonge talenten selecteren die wat extra ondersteuning in hun muzikale carrière kunnen gebruiken. Op welke manier is dit van toepassing op jouw situatie?
 • Young wil de diversiteit binnen Europa vertegenwoordigen. Op welke manier kun je ons helpen dit doel te bereiken?
 • Young nodigt de Young-alumni uit om ambassadeurs te worden voor het programma en voor klassieke muziek in hun gemeenschappen of thuislanden. Wat zou jou een goede ambassadeur maken?

 

Let op! Video-aanwijzingen

We bevelen je aan om, waar mogelijk, het volgende in de gaten te houden bij het maken van opnamen.  

 1. Denk na over belichting, kader en camerapositie. Film in een goedverlichte ruimte en zorg ervoor dat er meer licht vóór dan achter je is. Zet de camera zo neer dat jij, je instrument en al je bewegingen voortdurend volledig in beeld zijn; als je met pianobegeleiding speelt moeten we zowel jou als de pianist kunnen zien. Plaats je camera op een afstand waardoor je zo veel mogelijk details laat zien, terwijl je toch alles in beeld hebt wat hierboven wordt beschreven.
 2. Zet de camera tijdens het opnemen bij voorkeur op een statief of een plat oppervlak.
 3. Test het geluidsniveau om te zorgen dat er geen vervorming optreedt tijdens de luidste passages en de zachtste passages nog steeds goed hoorbaar zijn. Als het mogelijk is, sluit dan een externe microfoon aan op je camera om je spel en je gesproken tekst op te nemen.
 4. Maak je instrument schoon, stel het af en zorg ervoor dat het in de best mogelijke staat verkeert voor je je auditie-video opneemt. Wellicht kun je het instrument aan je muziekleraar of een ensembleleider laten zien en je laten helpen als er iets aan moet worden verbeterd.
 5. Hoewel het niet nodig is een piano of vleugel te gebruiken voor de begeleiding van een werk, moet je er wel voor zorgen dat de piano voor de opname goed is gestemd.
 6. Behalve het stoppen en starten van de camera tussen de verschillende onderdelen is er geen montage van geluid of beeld toegestaan. Kandidaten die video's indienen waarop enige montage, overgang, toonmanipulatie of andere ingreep binnen één uitvoering zicht- of hoorbaar is, worden gediskwalificeerd. Let wel: het uit meerdere takes kiezen van één volledige, ongemonteerde uitvoering is wel toegestaan.

Om iedereen de kans te geven mee te doen met Young, is deelname aan het summer camp gratis. Ook reiskosten worden vergoed. Young wordt mogelijk gemaakt met steun van particulieren, fondsen en het bedrijfsleven.