Fonds toonaangevende vrouwen in muziek

Draagt bij aan producties met vrouwelijke dirigenten en componisten bij het Koninklijk Concertgebouworkest

Fonds toonaangevende vrouwen in muziek
Barbara Hannigan dirigeert het Concertgebouworkest (foto: Milagro Elstak)
Samen voor meer vrouwelijke dirigenten en componisten aan de top

Het Koninklijk Concertgebouworkest vindt het belangrijk om bij te dragen aan een betere vertegenwoordiging van vrouwelijke dirigenten en componisten in de wereld van de klassieke muziek. Met name aan de internationale top van de symfonieorkesten verloopt de ontwikkeling naar meer vrouwen op deze posities niet vanzelfsprekend.

De afgelopen decennia is de groei van het aantal vrouwelijke orkestleden en solisten bij het Concertgebouworkest in overeenstemming met bredere maatschappelijke verhoudingen. Vrouwelijke componisten en dirigenten blijven echter onderbelicht in de programmering – de aantallen zijn hierin niet representatief voor de maatschappij.

Het verleden kunnen we niet terugdraaien, maar we kunnen heden en toekomst wel positief beïnvloeden. De huidige directie heeft sinds 2021 een start gemaakt met die inhaalslag.

Het Concertgebouworkest neemt als toonaangevende internationale speler een actieve rol in het stimuleren en ontwikkelen van vrouwelijk talent onder componisten en dirigenten. Het orkest wil zo bijdragen aan een evenwichtige man/vrouw-verhouding in het landschap van componisten en dirigenten.

Uitgangspunten

 • Als internationaal toporkest willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vergroten van het aantal vrouwelijke rolmodellen aan de top
 • De man/vrouw-verhouding in de samenleving willen we terugzien in onze programmering en op de bok.
 • De vele vrouwelijke talenten onder componisten en dirigenten verdienen onze bijzondere aandacht. Veel vrouwelijke dirigenten geven aan dat zij (te) laat aan hun dirigentencarriere zijn begonnen omdat er te weinig inspirerende rolmodellen waren.
 • Een meer gelijkwaardige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke componisten en dirigenten verhoogt de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het orkest voor het huidige en toekomstige publiek.

Plan van aanpak

Towards a broader representation of female conductors and composers at the top

 • Het Concertgebouworkest streeft ernaar om het aantal vrouwelijke dirigenten/componisten in de programmering de komende decennia te laten groeien. In het huidige seizoen 2023/2024 staan vier vrouwelijke dirigenten en elf vrouwelijke componisten op het programma, tegenover drie dirigenten en zeven componisten in het vorige seizoen. Daarvoor waren er jarenlang geen of nauwelijks vrouwelijke dirigenten.
 • De ontwikkeling van concreet beleid op dit gebied wordt ondersteund en gestimuleerd vanuit de Artistieke Commissie van het orkest.
 • Scouting van vrouwelijke dirigenten en componisten vormen een essentieel onderdeel van het beleid.
 • Investeren in relaties met vrouwelijke dirigenten en componisten (bijvoorbeeld door middel van compositieopdrachten) zijn evenzeer van groot belang.
 • Deze ambities gelden uiteraard ook bij keuzes voor repertoire en dirigenten voor Concertgebouworkest Young en de Academie van het Concertgebouworkest.
  Zichtbaarheid vergroten van vrouwelijke dirigenten en componisten in de marketing- en communicatiemiddelen van het Concertgebouworkest.

 

Met uw steun

Om de ambities te verwezenlijken en uit te dragen, gaat het orkest de verbinding aan met particuliere schenkers, bedrijven, fondsen en stichtingen, die zich betrokken voelen bij dit belangrijke thema en daaraan willen bijdragen.

Hiertoe is het Fonds Toonaangevende vrouwen in muziek in het leven geroepen. Met dit nieuwe fonds streven wij ernaar om jaarlijks € 200.000,- bij te dragen aan producties met vrouwelijke dirigenten en componisten. Wilt u onze ambities financieel ondersteunen? Dan komt uw schenking aan het Concertgebouworkest geoormerkt ten goede aan deze producties.

Als dank voor uw schenking nodigen wij u uit voor exclusieve bijeenkomsten en activiteiten van het Concertgebouworkest voor respectievelijk Patrons en Patrons +, Fellows en Masters. Daarnaast wordt voor alle schenkers aan dit nieuwe fonds een keer per jaar een inhoudelijke activiteit georganiseerd rondom een concert met vrouwelijke dirigenten/componisten. 

Ellen Reis
Ellen Reid, composer in residence 2023/2024

Fiscaal voordeel

Het Concertgebouworkest heeft een culturele ANBI-status. Door de huidige gunstige belastingregeling voor culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), kunt u het Concertgebouworkest veel meer geven dan het u netto kost. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan uw fiscale voordeel oplopen tot wel 45%. Meer informatie vindt u hier op onze site.

Bedrijven

Wij nodigen ook bedrijven uit zich te verbinden met dit doel. Zo ondersteunt ING, global partner van het Concertgebouworkest, het fonds van harte. Overweegt u ook zakelijk bij te dragen? Dit kan als corporate partner van het Concertgebouworkest of door lid te worden van onze business club De Salon. Lidmaatschap hiervan bedraagt € 5.000 (excl. BTW) x 3 jaar en is verbonden met verschillende privileges. Meer informatie vindt u hier op onze site.

Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Development van het Concertgebouworkest.
Anne Christin Erbe (hoofd Development) a.c.erbe@concertgebouworkest.nl / t 020 305 10 10