Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Deze pagina's vormen een aanvulling op het gedrukte jaarverslag van de Foundation Concertgebouworkest.

Voorwoord

Anita Nijboer en Anne Christin Erbe over het jaar 2023. Met grote dankbaarheid voor de steun, de loyaliteit en het vertrouwen van alle begunstigers van de Foundation Concertgebouworkest.

Anne Christin Erbe

Voorwoord Anita Nijboer, voorzitter Foundation Concertgebouworkest

Op 8 september 2023 begon het nieuwe seizoen voor de derde keer met de Opening Night. Het werd een fantastische avond op de NDSM-werf. Een unieke locatie, een grote opkomst, schitterende muziek – en het prachtige weer deed de rest. Het Concertgebouworkest is in topvorm. De concerten door het jaar heen zorgden voor mooie muzikale hoogtepunten en trokken volle zalen. Het was natuurlijk geweldig dat onze toekomstige chef-dirigent Klaus Mäkelä al 0zoveel concerten dirigeerde, waaronder de Kerstmatinee en het Annual Gala. Het is een voorrecht om betrokken te mogen zijn bij zo’n toporkest.

Ook dit jaar genoten we weer van kamermuziek en ontmoetingen met musici tijdens mooie evenementen met donateurs en sponsoren. Fijn dat zoveel liefhebbers loyaal blijven aan het Concertgebouworkest en verbonden willen zijn via schenkingen in geld of instrumenten. We zijn ook dankbaar dat steeds meer particulieren het Concertgebouworkest opnemen in hun testament. Nalatenschappen zijn net als schenkingen essentieel voor de financiële toekomst van het orkest.

Die financiële toekomst is onzeker. Subsidies houden al jaren geen gelijke tred met de kosten en bovendien zijn er recentelijk bezuinigingen aangekondigd door de overheid. Om de topkwaliteit van het orkest te behouden voor de toekomst, zijn we de komende jaren dus nog meer afhankelijk van schenkingen. Met het oog hierop hebben we besloten een endowment fonds te vormen. Doel is dat het fonds zodanig groot wordt dat uit de jaarlijkse rendementen een vast bedrag aan het orkest kan worden besteed. Graag komen we daar bij u op terug.

Een speciaal woord van dank aan de afdeling Development voor de grote inzet het afgelopen jaar. Ten slotte dank ik u allen, mede namens mijn medebestuursleden, voor uw steun en betrokkenheid.

Anita Nijboer
Voorzitter Stichting Foundation Concertgebouworkest

Voorwoord Anne Christin Erbe, directeur Foundation Concertgebouworkest

Het jaar 2023 werd voor het Concertgebouworkest gekenmerkt door grote financiële zorgen. Tegelijkertijd was het een periode waarin we veel positieve energie kregen van het enthousiasme en de betrokkenheid van het publiek, en in het bijzonder van onze particuliere en zakelijke schenkers.

Onze muziek brengt zoveel moois teweeg. Tijdens dit schrijven wachten we op de subsidiebesluiten van het ministerie van OCW en de gemeente Amsterdam. Omdat het huidige bedrijfsmodel van het orkest sterk afhankelijk is van ondersteuning door de overheid, zijn de tijden onzekerder dan ooit. Jarenlang garandeerden overheidssubsidies in combinatie met inkomsten uit kaartverkoop een stabiele basisinfrastructuur. De Foundation ondersteunde het orkest daarnaast bij de projecten ten behoeve van talentontwikkeling, educatie, bijzondere artistieke projecten, toegankelijkheid en de aankoop van instrumenten.

Sinds de bezuinigingen enige jaren geleden, begint de balans echter te verschuiven. Stijgende kosten en hoge inflatie worden niet meer gecompenseerd door subsidiënten. Het orkest zal vaker een beroep op de Foundation moeten doen om ook basisactiviteiten te laten ondersteunen. Daarmee komen de mooie projecten die in dit verslag worden besproken in gevaar. Terwijl juist het uitbouwen daarvan essentieel is voor het behoud van het orkest aan de wereldtop.

De Foundation is nu genoodzaakt een nog groter beroep te doen op particuliere en zakelijke begunstigers. Gelukkig merken we als team dat de respons positief is, dat er kansen liggen. Tijdens de vele mooie ontmoetingen rondom concerten en activiteiten ervaren we intense betrokkenheid van onze schenkers en constructief meedenkende zakelijke partners en vermogensfonden.

Namens het orkest dank ik iedereen voor de steun in 2023 waardoor onze muziek zoveel mensen kon bereiken, op het allerhoogste niveau uitgevoerd door ons Concertgebouworkest.

Anne Christin Erbe
Directeur Foundation Concertgebouworkest