Encore

Het landelijke platform Nalaten aan cultuur lanceerde de Week van nalaten aan cultuur. Van 1 tot en met 5 november voerden de instellingen een gezamenlijke publiekscampagne, met als thema Inspireer een generatie, laat na aan cultuur. 

Encore

Uw persoonlijke toegift in een nalatenschap

Steeds meer liefhebbers van het Concertgebouworkest nemen de Foundation Concertgebouworkest op in hun testament. 

Speelt muziek een belangrijke rol in uw leven en voelt u zich betrokken bij het Concertgebouworkest? Bedenk dan dat u ook na uw dood in de gelegenheid bent nog eenmaal iets bijzonders te betekenen voor het orkest en uw liefde voor het orkest kunt laten doorklinken in volgende generaties.

‘Jan Maarten heeft zijn leven lang vreugde beleefd aan klassieke muziek. Hij wilde datgene waar hij zo enorm van genoot graag overdragen aan volgende generaties. Hij heeft daarom specifiek een legaat toegekend voor educatieve doeleinden; klassieke muziek moet je leren kennen.'

- Pauline Kruseman, weduwe van Jan Maarten Boll die een legaat toekende aan de Foundation Concertgebouworkest. 

nalaten aan het Concertgebouworkest