Helstone Fonds

The Helstone Fonds (Helstone Fund) was established by Astrid Helstone and Diederik Burgersdijk. Its aim is to finance the performance of works by the Surinamese writer, composer and musician Johannes N. Helstone, his students and other composers from the former colonies, and to increase public awareness of them.

In the next few years, the Concertgebouw Orchestra will accordingly be intensifying its focus on this body of music, as part of its objective to highlight less-well-known and forgotten repertoire.

Helstone Fonds
Johannes Nicolaas Helstone (image: Collection John Helstone, Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam).
“By performing the repertoire, we can finally demonstrate our place in our shared history.”- Astrid Helstone, descendant of Johannes N. Helstone
 Diederik Burgersdijk and Astrid Helstone (image: Milagro Elstak)

Would you like to contribute to the Helstone Fonds?

The Foundation Concertgebouworkest welcomes gifts and donations, of any amount.

Bank details:

IBAN NL10 ABNA 0446758906
in name of: Foundation Concertgebouworkest
Please state ‘Helstone Fonds’ and provide your name and e-mail address
NB: If it is not possible to type the @-sign when using internet banking, replace the @-sign with the letters 'at'.

Read the interview with Astrid Helstone (in Dutch)Een opera voor Suriname.

Over Het Pand der Goden van J.N. Helstone
Diederik Burgersdijk

Singel Uitgeverijen

 

In Dutch: Een opera voor Suriname - lees meer

Johannes Nicolaas Helstone (1853-1927) componeerde de eerste Surinaamse opera: Het Pand der Goden. Helstone, in slavernij geboren op plantage Berg en Dal in Suriname, kreeg dankzij zijn grote muzikale talent de kans om aan het conservatorium in Leipzig te studeren. Hij studeerde cum laude af en ontwikkelde zich daar tot een vooraanstaand musicus. Hij keerde terug naar Suriname waar hij componeerde, dirigeerde en musiceerde in de Europese muziektraditie en grondlegger werd van de Surinaamse klassieke muziek. Von Weber en Mendelssohn behoren tot zijn belangrijkste inspiratiebronnen.

De afgelopen honderd jaar raakte het rijke oeuvre van Helstone in vergetelheid. Hier komt verandering in met de Nederlandse première van deze vergeten opera op 15 februari 2024 met een concertante uitvoering door het Concertgebouworkest in het Concertgebouw te Amsterdam.

Een opera voor Suriname is geschreven door classicus Diederik Burgersdijk (1973) op basis van nieuw bronnenmateriaal, afkomstig uit de Collecties Helstone, die bestaan uit archieven van twee nazaten van de componist, John Helstone (1944- 2023) en Heinrich Helstone (1926-2010).

Astrid Helstone (1972) leidt dit boek in: zij kreeg de uitzonderlijke levensloop van haar achteroudoom van jongs af aan mee. Haar missie is om zijn werk en artistieke nalatenschap voor een breed publiek te ontsluiten.

Burgersdijk is Universitair Docent aan de Universiteit Utrecht en Research Fellow bij de Humboldt Universiteit te Berlijn. Dit is zijn vijfde boek bij Athenaeum - Polak & Van Gennep.

De biografische schets van Helstone en de historische context in dit boek vormen samen met de uitvoering door het Concertgebouworkest het startschot voor de herontdekking van deze bijzondere componist en de oorsprong van de Surinaamse klassieke muziek.