Nalaten

legaat Jan Maarten Boll

 

encore

 

Uw persoonlijke toegift in een nalatenschap

Speelt muziek een belangrijke rol in uw leven en voelt u zich betrokken bij het Koninklijk Concertgebouworkest? Bedenk dan dat u ook na uw dood in de gelegenheid bent nog eenmaal iets bijzonders te betekenen voor het orkest en uw liefde voor het orkest kunt laten doorklinken in volgende generaties.

Geef direct aan de muziek

Wanneer u nalaat aan het Concertgebouworkest, geeft u direct aan de muziek. Schenkingen en nalatenschappen besteden wij aan het in stand houden van ons topniveau en onze unieke klank. Zo kopen wij de beste instrumenten voor onze musici, geven we via de Academie jong talent een kans en laten we kinderen en jongeren kennismaken met klassieke muziek via Concertgebouworkest Young. Ook besteden we uw giften aan bijzondere producties zoals concertante opera’s, compositieopdrachten, werken we aan het bereiken van nieuw publiek en gaan we samenwerkingsprojecten aan met andere culturele instellingen. En tot slot, leggen wij een financiële reserve aan voor crisistijden. De afgelopen periode is gebleken hoe ontzettend belangrijk dat is.

Het Kroongilde

Door het orkest in uw testament op te nemen, treedt u toe tot het Kroongilde en geniet u een aantal privileges zoals het bijwonen van een jaarlijks besloten repetitie en de mogelijkheid om abonnementen en losse kaarten met voorrang te bestellen.

Nalaten kan op een aantal manieren:

  • Een erfstelling: u benoemt het orkest tot (mede)erfgenaam waarmee uw gehele of gedeeltelijke nalatenschap ten goede komt aan het orkest;
  • Een legaat: u kent een specifiek bedrag, of (on)roerend) goed uit uw nalatenschap toe aan het orkest;
  • Een Fonds op Naam: vanaf € 50.000,- kunt u een Fonds op Naam in uw nalatenschap voor een speciaal doel in laten stellen.

Nalaten aan een goed doel kan alleen met een testament, opgemaakt door een notaris. Wilt u meer informatie of eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. U kunt ook aangeven of u uitgenodigd wilt worden voor de informatiebijeenkomst die wij dit najaar organiseren over nalaten aan het orkest.

Wellicht heeft u de Foundation Concertgebouworkest al opgenomen in uw testament. Dan horen wij dat graag van u, om u te kunnen verwelkomen bij het Kroongilde.

Algemene informatie
  • Schenkingen kunnen worden overgemaakt op ABN AMRO rekening NL10ABNA 04467 58 906 ten name van Stichting Foundation Concertgebouworkest, Amsterdam
  • BIC ABNAN L2A
  • Het Kamer van Koophandel-nummer van Foundation Concertgebouworkest is: 41199824.

Foundation Concertgebouworkest heeft als cultureel goed doel de ANBI-status en is daarmee geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting waarmee uw schenking volledig ten goede komt aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Advies en overleg?

Voor meer informatie, het aanvragen van de brochure of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Hanna Philips, tel 020- 3051053.