Alexei Ogrintchouk soleert in Raskatovs Time's River

Solohoboïst Alexei Ogrintchouk beleeft een bijzondere week. Hij is solist in het aan hem opgedragen hoboconcert Time’s River, dat Alexander Raskatov in opdracht van het Concertgebouworkest heeft gecomponeerd. Zoals Alexei zegt: ‘Dat maakt het extra persoonlijk’.

Met deze video-impressie nemen we je mee naar de eerste repetitie van Time's River onder leiding van Klaus Mäkelä in het Muziekcentrum van de Omroep.

‘Deze week is heel speciaal voor mij en waarschijnlijk later ook voor alle hoboïsten. Want er wordt niet dagelijks een nieuw concert voor ons instrument geschreven.’
- Alexei Ogrintchouk, solohoboïst Concertgebouworkest

In het interview dat Alexei in Preludium gaf naar aanleiding van de aanstaande première zegt hij: ‘Zo’n nieuw concert is altijd een beetje een mysterie. Het is je hand in een tas stoppen en afwachten welk konijn je eruit tevoorschijn trekt.’

De titel voor Raskatovs tweede hoboconcert (het eerste componeerde hij halverwege de jaren tachtig) ontleende hij aan het onvoltooide gedicht Time’s River waar de Rus Gavriil Derzjavin tot vlak voor zijn dood in 1816 aan werkte. ‘De rivier van de tijd sleept in zijn woelige stroom alle verworvenheden van de mens mee en verdrinkt ze in de afgrond van de vergetelheid’, is de overdenking die als rode draad door het hoboconcert loopt.’ ‘Het is een suggestief werk met de nodige herhalingen, dat wil binnendringen in het onderbewuste van een imaginaire luisteraar’, zegt Raskatov.

Ik ben blij dat ik iets voor hem geschreven heb want ik hou ervan hoe hij het instrument bespeelt. Hij is een perfecte, complete musicus. Hij dient de muziek. De muziek dient niet hem, maar hij dient de muziek.
- Alexander Raskatov, componist

Lees ook het uitgebreide interview met Alexander Raskatov in Preludium.