Koninklijk Concertgebouworkest
Koninklijk Concertgebouworkest
België - Belgique

RCO Global Friends

Belgische Vrienden in het Concertgebouw (foto: Peter Tollenaar)
Belgische Vriendenreis naar Amsterdam – Voyage des Amis Belges à Amsterdam 2 & 3 april/avril 2016 (© Peter Tollenaar)

Agenda

7 december 2017 - Concertgebouw Amsterdam - aanmelden

17 maart 2018 - BOZAR Brussel

Vriend worden? lees de Voordelen

7 Décembre 2017 - Concertgebouw Amsterdam - inscription

17 Mars 2018 - BOZAR Bruxelles

Devenir ami? Voici les Avantages

Belgische Vriendenvereniging

De Vriendenvereniging van het Koninklijk Concertgebouworkest in België 
is een select, actief gezelschap van muziekliefhebbers. Zij organiseren masterclasses door orkestleden voor Belgisch jong talent en ontmoeten elkaar en musici na afloop van concerten van het orkest in Brussel. Ook organiseren zij concerten met kamermuziek door musici van het Koninklijk Concertgebouworkest in Brussel, exclusief voor leden.

Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft samenwerkingsovereenkomsten met BOZAR in Brussel en met de Muziekkapel Koningin Elisabeth.

ere-ondervoorzitter

Wij zijn zeer erkentelijk dat de ambassadeur van België in Den Haag, Zijne Excellentie Chris Hoornaert, de benoeming tot ere-ondervoorzitter van onze Vereniging heeft aanvaard.

Contact

De heer Eric ter Hark, voorzitter: eric.terhark@gmail.com
contactpersoon Mariëlle Prins: + 32 475 867 669
info@concertgebouworkest.be

Nu aanmelden

Cercle des Amis en Belgique

Le Cercle des Amis de l’Orchestre Royal du Concertgebouw en Belgique est un groupe d'amateurs de musique actifs qui organisent des master classes données par les membres de l’orchestre pour de jeunes talents belges et rencontrent les musiciens après les concerts de l’orchestre à Bruxelles. Ils organisent également des concerts de musique de chambre à Bruxelles, réservés aux membres, avec les musiciens de l’orchestre.

L’Orchestre Royal du Concertgebouw a des partenariats avec le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et avec la Chapelle musicale Reine Elisabeth

vice-président d'honneur 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que l’ambassadeur Belge à La Haye, Son Excellence Chris Hoornaert, a accepté la nomination comme vice-président d'honneur de notre Association.

Contact

Monsieur Eric ter Hark, président: eric.terhark@gmail.com
point contact: Mariëlle Prins: +32 475 867 669
info@concertgebouworkest.be

Inscrivez-vous maintenant